Phone: +48 575 990 686
contact@schumansgroup.org

Live!!! Start May 16, 2021, at 10:00 a.m. Program: 10:00 – 12:00 – “What values and ides should create fundaments for the new Fraction at the EP? (Jakie wartości i idee powinny być fundamentem dla nowej frakcji w PE?). 12:00 – 14:00 – Communication between people and organizations in-order to create a community of values represented by the Servant of God Robert Schuman (Komunikacja między ludźmi i organizacjami w celu tworzenia wspólnoty wartości reprezentowanych przez Sługę Bożego Roberta Schumana). 14:00 – 16:00 – Robert Schuman’s Vision of Europe in Pan-European Media (Wizja Europy według Roberta Schumana w Pan-Europejskich mediach). 16:00 – 18:00 – The Course of the Beatification Process from the Perspective of the Postulator Father Prof. Bernard Ardura (Przebieg procesu beatyfikacyjnego z perspektywy postulatora o. prof. Bernard Ardura)”.

Live!!! Start May 15, 2021 at 10:00 a.m. Program: 10:00 – 12:00 – “Prezentacja projektów wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki przez Słuchaczy PUNCS” 12:00 – 14:00 – “The model of the national economy and other economic models in the modern world. (Model gospodarki narodowej a inne modele gospodarcze w świecie współczesnym)” 14:00 – 16:00 – “How to use the new after pandemic realities in developing a new export strategy and promotion of Polish food in India? (Jak wykorzystać nowe realia po pandemii w wypracowaniu nowej strategii eksportu i promocji polskiej żywności w Indiach?)” 16:00 – 18:00 – “Lack of equal representation by country on the managerial positions at the European Commission (Brak równej reprezentacji krajów na stanowiskach kierowniczych w Komisji Europejskiej)”

Zapraszamy na siódmą sesję na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego w sobotę 08 maja, godz. 10:00 – 13:15. Tematy zajęć: 13. Nauczyciele szkolni i akademiccy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa. 14. Politycy i samorządowcy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola

Live: Third Schuman’s Debates on Renewing the European Union. This time: “Lisbon Treaty in the 12th year of its functioning: What adjustments are needed? Does the EU need broader unification, keeping status quo, adjust to reflect Schuman’s model and/or changed by partly utilizing Danish model?” Start April 24, 2021 at 4:00 p.m.

Live: Second Schuman’s Debates on Renewing the European Union. This time: “Is the European Union based on solidarity or on a fierce economic competition between nation states?” Start March 20, 2021 at 4:00 p.m.

Live: Schuman's Debates on Renewing the European Union

Robert Schuman

The Community of European Nations is a result of Robert Schuman’s ideas and concepts. He did not wish the quasi-state of Europe but Community of European Nations:

“My idea is not to merge States to create a Super State. Our European States are a historical reality. From a psychological point of view, it would be impossible to do away with them. Their diversity is a good thing and we do not intend to level them down or equalize them” – Robert Schuman